Investeringer


                                      HADSEL KIRKES VENNER
                                                          Investeringer 1990-2008


ÅR
TEKST
     KIRKA
KIRKESTUA


1990
Kafeutstyr
Diverse

         1.000,-
       1.960,-


1991
Gardiner/kopper

       2.288,-


1992
Kjøkken (brukt)

       1.500,-


Møbler

     12.970,-


1994
Arkitekt
         6.100,-Diverse
         1.222,-1995
Møbler
         3.588,-
          594,-


1996
Lyskrone (v/inng.dør)
         2.601,-Diverse
     568,-
          326,-


1997
Alterduk
         8.193,-Benker, flytting, påbygg.
       79.571,-


       (95.388,-)

El-service, vedr. benkefl.
       15.817,-


1998
Benkeputer
       45.879,-1999
Lydanlegg
       47.343,-2005
Diverse
            741,-
         521,-


2007
Skilt
         1.528,-
      1.528,-
)          (3.056,-)

2008
Kjøkken, ny innredning

    19.495,-

       (77.542,-)

Rørlegger

      7.326,-

Gulv/maling/gardiner

    13.361,-

Montering

    11.500,-

El-service – jordkabel,sikringsskap, montering

    25.860,-


Rensing benkeputer
        7.086,-
TILSAMMEN
     221.237,-
   99.229,-
)     (320.466,-)