Prosjekter

Framtidige prosjekter ved Hadsel 
(Hovedansvaret for disse ligger til Hadsel kirkelige fellesråd. Hadsel Kirkes Venner er villig til å engasjere seg etter nærmere avtale med Fellesrådet.)


Uteområdet:

                        1.  Gjøre ferdig området mot riksveien mot vest.
                        2.  Nytt dekke rund kirka og oppgangene
                        3.  Lys ved oppganene
                        4.  Lys på parkeringsplassen
                        5.  Beplantning
                        6.   Nytt flomlysanlegg

I kirka:            1. Ny løper -           
                   Kostnader ved denne anskaffelse vil HKV være med å dele på.